Professor Andrzej Tomaszewski

This years’ conference will be already the sixth edition in the cycle entitled Preventive conservation of the human environment, which is dedicated to the memory of the late Professor Andrzej Tomaszewski (1934-2010), eminent theoretician of conservation, and to exploration of his comprehensive ideas of preventive conservation.

67

Andrzej Tomaszewski was a Polish historian of art and culture, architect, urban planner and archaeologist, investigator of medieval architecture and art in Poland and abroad (mainly in Hungary, Belgium and Italy). He was considered one of the most important and influential international scientists in the preservation and conservation of cultural heritage.

In the years 1988-1992 he was the General Director of ICCROM – the International Centre of Research into the Preservation and Conservation of the Cultural Heritage in Rome. In 1984-1993 he had relevant functions in ICOMOS as President of the International Committee of Conservators Training. He later was appointed Honorary President of ICOMOS. He was also the Polish delegate to the UNESCO World Heritage Committee and was a member of the Council of Europe’s Committee on Cultural Heritage.

For many years he was involved in Polish-German collaboration in the protection and conservation of historical monuments. He initiated the creation of the Working Group of Polish and German Art Historians, and the creation of the German-Polish Foundation for the Preservation of Cultural Monuments.

For more information please see texts (in Polish and English) by Andrzej Rottermund or Robert Kunkel.


Tegoroczna edycja naszej konferencji będzie już szóstą edycją w cyklu zatytułowanym Konserwacja zapobiegawcza środowiska, który jest dedykowany pamięci Profesora Andrzeja Tomaszewskiego (1934-2010), wybitnego teoretyka konserwacji, i poświęcony eksploracji wysuniętych przez niego wszechstronnych idei konserwacji zapobiegawczej.

W latach 1973-1981 oraz 1987-1988 dyrektor Instytutu Historii Architektury i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej a od 1988 roku kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Profesor w Wissenschaftskolleg zu Berlin (1982-1985), profesor na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (1986-1987). W latach 1988-1992 był dyrektorem generalnym ICCROM – Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego w Rzymie. W latach 1984 – 1993 był prezesem Międzynarodowego Komitetu Kształcenia Konserwatorów Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, później Prezesem Honorowym ICOMOS. W latach 1995-1999 zajmował stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków RP, kierując Państwową Służbą Ochrony Zabytków. Od 2003 do 2009 prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Od roku 2009 wiceprezes PKN ICOMOS i prezes Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Przewodniczący Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m.st. Warszawy. Delegat Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Advertisements