Proceedings

[Wersja polska: poniżej]

During the two days of the conference delivered papers will be delivered, both by Polish and international speakers.

As ever, we intend to publish proceedings of the conference.

 

tomy_pokonferencyjne

Previous publications from our conferences. Other volumes are currently being prepared for publishing.


[For English: please scroll up]

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy i słuchacze będą mieli okazje zapoznać się z około 25 referatami, autorstwa polskich i zagranicznych badaczy.

Podobnie jak w poprzednich latach planujemy monograficzną publikację pokonferencyjną wydaną w konsekwentnie prowadzonej pod względem redakcyjnym i graficznym serii.

Poprzednie publikacje:

  • Archaeologica Hereditas 1. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Tom 1, red. Z. Kobyliński i J. Wysocki, Warszawa – Zielona Góra 2012.
  • Archaeologica Hereditas 3. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Tom 2. Krajobraz kulturowy, red. J. Wysocki, Warszawa – Zielona Góra 2014
  • Archaeologica Hereditas 5. Konserwacja zapobiegawcza środowiska, Tom 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć, red. Z. Kobyliński i J. Wysocki, Warszawa – Zielona Góra 2015

W przygotowaniu znajdują się kolejne dwa tomy: Dziedzictwo militarne (red. W. Brzeziński i J. Wysocki) oraz Dziedzictwo kulturowe w lasach (red. J. Budziszewski), które ukażą się w roku 2016.

Advertisements