Scientific Board of the Conference

The members of the Scientific Board of the Conference are Professors:

 • Wojciech Bałus – the President of the Committee of Sciences on Arts of the Polish Academy of Sciences
 • Grażyna Jurkowlaniec – the Director of the Institute of Art History of the University of Warsaw
 • Zbigniew Kobyliński – the Director of the Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.
 • Urszula Myga-Piątek – the President of the Commission on Cultural Landscape of the Polish Geographical Society
 • Małgorzata Omilanowska – the former Minister of Culture and National Heritage
 • Andrzej Pieńkos – the former Director of the Institute of Art History of the University of Warsaw
 • Bogusław Szmygin – the President of the Polish National Committee of the ICOMOS

komitet


 

 

Członkami Rady Naukowej konferencji są Profesorowie::

 • Wojciech Bałus – Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN
 • Grażyna Jurkowlaniec – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zbigniew Kobyliński – Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Urszula Myga-Piątek – przewodniczący Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Małgorzata Omilanowska – były Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego
 • Andrzej Pieńkos – były Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bogusław Szmygin – Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
Advertisements