Keynote speakers

Keynote speeches will be delivered by:

  • Dr Stefano De Caro – Director-General of the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).
  • Lazare Eloundou Assomo & Dr Mechtild Rössler – the UNESCO World Heritage Centre

 


Referaty wprowadzające zostaną wygłoszone przez:

  • Dr Stefano De Caro – Dyrektora Generalnego Międzynardowego Centrum Badań na rzecz Zachowania i Restauracji Dóbr Kultury (ICCROM).
  • Lazare Eloundou Assomo & Dr Mechtild Rössler –  Centrum Dziedzictwa Światowego UNESCO

 

Advertisements