INTERNATIONAL CONFERENCE

On 24-25 October 2016 the two Warsaw-based academic institutions: the Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University and the Institute of Art History of the University of Warsaw will be hosting  an international conference.

stopka - logotypy2

IDENTYF_HERB_PATRONAT-05

It will be devoted to the memory of the late Professor Andrzej Tomaszewski (1934-2010), the eminent theoretician of conservation, and will explore his comprehensive ideas about preventive conservation.

This year’s edition of the conference, which will be already the sixth in the cycle entitled Preventive conservation of the human environment, will be devoted to the role of the architecture in the creation, enhancement and preservation of cultural landscapes.

For more information please click here.


W dniach 24-25 października 2016 r. dwie warszawskie instytucje akademickie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują międzynarodową konferencję multidyscyplinarną, poświęconą roli architektury w kreacji, uwydatnieniu i zachowaniu krajobrazów kulturowych.

Konferencja będzie szóstą już edycja w cyklu zatytułowanym Konserwacja zapobiegawcza środowiska, który jest dedykowany pamięci Profesora Andrzeja Tomaszewskiego (1934-2010), wybitnego teoretyka konserwacji, i poświęcony eksploracji wysuniętych przez niego wszechstronnych idei konserwacji zapobiegawczej.

 

Advertisements